business plan home based business best term paper ghostwriting sites uk best dissertation proposal ghostwriting services for school biotech sales rep cover letter best video resume sites best dissertation ghostwriters for hire for phd

Комплектни лаборатории

Лаборбио извършва инженерингово проектиране, производство, доставка,
монтаж, обучение, пуск, гаранционен и извънгаранционен сервиз
на комплектни лаборатории, в т.ч.:
– Учебни
– Промишлени
– Контролни
– Клинични
– Аналитични
– Изследователски
в областта на:
– химията
– биологията
– микробиологията
– физиката
– екологията и др.
Изграждаме лаборатории за:
– ХВП – мелници, колбасарници, мандри, винарни, маслобойни, месарници,
пивоварни, сладкарски цехове, захародобив и др.
– Строителството
– Фармацевтиката
– Селското стопанство
– Текстила
– Рибовъдството
– Билкопроизводството
– Козметиката
– Пчеларството
– Металургията
– Пречистването на води и др.

Показване на единичен резултат