Комплектни лаборатории

Лаборбио извършва инженерингово проектиране, производство, доставка,
монтаж, обучение, пуск, гаранционен и извънгаранционен сервиз
на комплектни лаборатории, в т.ч.:
– Учебни
– Промишлени
– Контролни
– Клинични
– Аналитични
– Изследователски
в областта на:
– химията
– биологията
– микробиологията
– физиката
– екологията и др.
Изграждаме лаборатории за:
– ХВП – мелници, колбасарници, мандри, винарни, маслобойни, месарници,
пивоварни, сладкарски цехове, захародобив и др.
– Строителството
– Фармацевтиката
– Селското стопанство
– Текстила
– Рибовъдството
– Билкопроизводството
– Козметиката
– Пчеларството
– Металургията
– Пречистването на води и др.

Показване на единичен резултат