Лаборбио ще вземе участие в Международното изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2017…