ЗА НАС

Политика по качество        

Лаборбио е основана през 1988г. Предметът на дейност е разработване, производство, осъществяване на внос, износ и пълен инженеринг на:
 • лабораторна апаратура: сушилни, стерилизатори, инкубатори,  дестилатори, охлаждащи термостати, дезинтегратори с акустична защита,  фармацевтични анализатори и др.
 • лабораторно оборудване: ламинарни боксове, лабораторни камини, лабораторни острови, лабораторни сейфове
 • лабораторна мебел: лабораторни маси, шкафове, шкафове за стъклария и лекарства, колички и др.
 • учебна апаратура, оборудване, мебели, учебни комплекти и набори
 • лабораторна стъклария, в т.ч. стъклени апарати за анализ
 • лабораторни консумативи, аксесоари и химикали.
Нашият девиз е

ВСИЧКО ЗА ВСЯКА ЛАБОРАТОРИЯ!

ЛАБОРБИО е член и един от основателите на Консорциум – клъстер „ЛаБиоХимМаш“ ДЗЗД – обединение на 13 български фирми, чиято цел е чрез обединяване на ресурсите и усилията им да се постигне разширяване на производството и завоюване на нови пазарни позиции в областта на:
 • техниката, технологиите и специалното технологично оборудване за съвременните върхови научно-технически направления, в т.ч. нанотехнологии, биотехнологии, за хранително-вкусовата промишленост и др.;
 • лабораторната аналитична и контролно-измервателна техника и оборудване;
 • медицинската техника и оборудване;
 • учебната техника, оборудване и помагала;
 • общото електромашиностроене и металообработката.
За дългогодишната си работа Лаборбио е обслужила над 2500 клиента, като само за 2016 г. те са над 350! Сред многобройните клиенти на Лаборбио са такива авторитетни фирми, ведомства и организации като: ВМЗ Сопот, поделения на МВР, около 250 основни и средни училища, професионални гимназии, детски научен център „Музейко“, АЕЦ „Козлодуй“, Булгаргаз, Министерството на околната среда и водите, Управление „Митници“, Българска народна банка, БАН, Медицинските университети в София, Варна, Пловдив, Плевен и др., Софийски университет, Университет за хранителни технологии – Пловдив, Медицински университет към МВР, Техническите университети във Варна, Русе, София и др. Сред чуждестранните ни клиенти са имена като: Атомстройекспорт – Москва, Алпине бау – Австрия, Хидростройинженеринг – Словения, Фармахем – Скопие, Биолар Рига, Япи компани – Сърбия, Ecochemie – Молдова, Hach – Германия, Tsiotsio – Гърция, Гьоте институт – Гърция, Ламинати – Македония и др. Заедно със своите консултанти от ВУЗ и БАН, заедно със своите партньори, екипът на Лаборбио ще се радва на всеки контакт с Вас!