Автоклави

Кат.

Описание

Технически данни

Автоклави

Обхват: 120°C÷135°C

Налягане: 1.034 bar до 1.378 bar

Размери:

H x D, mm

Обем, l

2124

Модел**: 410 ; 412

220×300

11

2125

420 ; 422

300×225

15

2126

430 ; 432

300×300

21

2127

440 ; 442

300×350

24

2128

450 ; 452

300×400

28

2129

460 ; 462

350×400

38

** неръждаеми – 0 ; прахово покритие – 2
 Автоклави