Апарати за анализ

Кат.№ Описание Технически данни
1.1 Анализатори фармацевтичниaparati-za-analiz Предназначение: За анализиране и определяне на степента на разтворимост(Dissolution test) и разпадане (Disintegration test) във воден разтвор на активната съставка на лекарствени таблетки по изискването на GMP, ISO и БДС. Температура на термостатиране: 37°C
Точност на термостатиране: ± 0,5°C
Интерфейс: RS 232 Обем: 23 l
Скорост на разбъркване: 50÷ 200r.p.m.
Скорост на потапяне: 28 cm/secОбем на съда за потапяне: 1 l

Брой на гнездата: 6

Консумирана мощност: 1710 kW

Размери:- на ваната: 500x300x200mm- габаритни: 520x520x520mm

Тегло: 25 kg

1121 Labpharma 01 Disintegration test
1122 Labpharma 02 Dissolution test
1123 Labpharma 03 Dissolution and Disintegration test
1.2 Стъклени апаратиСтъклени апарати112203                          112204                                      112205
112203 Естрактор Сокслет 4 и 6 гнезда Обем, ml NZ
100 45/40
200 55/50
500 60/46
1000 71/51

* Различни видове и модели, освен посочените в каталога – по запитване

Кат.№ Описание Технически данни
112204 Апарат Парнас – Вагнер
112205 Апарат Келдал
112206 Бидестилатор
112207 Апарат на Клевенджър
112208 Апарат за повърхнинен анализ APAF
Апарати за анализ

1.3 Автоматични стъклени апарати серия S – Апарати за анализ на храни и вода *

Анализ на зърнени култури

Методи

ProNitro

PN1430

(11120115)

Dosi-Fiber

(11120116)

EF-1425

(11120117)

Det-Gras

(11120118)

Bloc-

Digest

(11120119)

HI-1427

(11120120)

Индекс на откриваемост на целулоза

Wladesco

да

да

Неразтворими фибри в храна

Van Soest

да

да

Непреработени фибри

Weende& Wijkstron

да

да

Протеини

Kjeldahl

да

да

Сокслет екстракция за идентификация на мазнини

Soxhlet extraction

да

да

Непреработени мазнини

Soxhlet extraction

да

да

Арсеник

Determination A.A.

да

Живак

Determination A.A.

да

Анализ на мляко и производни

Методи

ProNitro

PN1430

Dosi-Fiber

EF-1425

Det- Gras

Bloc-

Digest

HI-1427

Непреработени мазнини

Soxhlet extraction

да

да

Непреработен протеин

Kjeldahl

да

да

Казеин

Kjeldahl

да

да

Анализ на алкохолни напитки

Методи

Alcodest

(11120121)

Dosi-Fiber

EF-1425

Det- Gras

Bloc-

Digest

HI-1427

Съдържание на алкохол

Volumetric

да

Летливи киселини

Volumetric

да

Желязо

Photometric

да

Анализ на фуражи и суровини

Методи

ProNitro

PN1430

Dosi-Fiber

EF-1425

Det- Gras

Bloc-

Digest

HI-1427

Непреработена целулоза

Weende& Wijkstron

да

да

Непреработен протеин

Kjeldahl

да

да

Непреработени мазнини

Soxhlet extraction

да

да

Нитрати

Distillation Kjeldahl

да

Разтворима мазнина в HCl и пепсин

Kjeldahl

да

да

Общ казеин

Kjeldahl

да

Фосфор

Photometric

да

Циановодородна киселина

Distillation in AgNO3

да

Чист золидин

Soxhlet extraction

да

да

Анализ на плодови напитки и производни

Методи

ProNitro

PN1430

Dosi-Fiber

Alcodest

Bloc- Digest

Общ азот

Kjeldahl

да

да

Летливи киселини

Distillation measurment

да

Арсен

Dichromate determination

да

Анализ на вода

Методи

Pro Nitro

PN1430

Dosi-Fiber

C.O.D./ ECO-8/ECO16

(11120122)

Bloc- Digest

Общ азот

Kjeldahl

да

да

Общ фосфор

Photometric

да

C.O.D.

Dichromate determination

да

1.4 Спектрофотометри Виж раздел 25

1.5 Хроматографи Виж раздел 11
1.6 АПАРАТИ ЗА АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ Виж раздел 11