Шейкъри

Виж раздел 5 – Бъркалки

Кат.

Описание

Технически данни

Орбитален миксер и шейкер Rotaterm

Шейкъри

Нагласяема температура от околната +5 °C до 250 °C Цифров дисплей с резолюция 1°С

Регулация на скоростите от 20 до 230 осцилации в минута

Нагласяема амплитуда на осцилациите: 15 и 20 mm Избор на: орбитално движение или “назад-напред”

Платформи за колби Ерленмайер 250 и 500ml

Шейкeр – инкубатор със замразяване WY-200

Шейкъри

Орбитален шейкeр, с максимален капацитет: 12х1000ml, 12x500ml; 16x250ml; 48x100ml;

Температура: 4°С…60°С

Скорост: от 60 до 400 rpm

Амплитуда, нагласяема; избираем диапазон

24-32-38 и 50mm