Хладилници и климатични камери

Кат.

Описание

Технически данни

33.1 Хладилници и фризери, серия S

Температура

Контрол

Обем, литри

3612087

Охладителна камера Medilow +2°С ?+ 40°С

Дигитален

180; 260; 500;

3612088

Камери за съхранение на кръв BloodBank фиксирана 4°С

Дигитален

247; 394; 557;1230

3612089

Хладилници Pharmalow +1°С ? + 12°С

Аналогов

250; 350; 247

3612090

Хладилници Stocklow -5°С ? +15°С

Аналогов

650; стъклена врата

3612091

Фризери Теmplow

M

-9°С ? 26°С

Аналогов

520

3612092

L

-18°С ? -28°С

Аналогов

300

3612093

S

-15°С ? – 35°С

Аналогов

650

3612094

Хоризонтални фризери

Combatemp

-10°С ? 30°С

Дигитален

3612095

Combatemp

-10°С ? 40°С

Дигитален

 Хладилници и климатични камери

33.2 Нискотемпературни фризери

Вертикални

Температури: – 20°С – 90°С
Обеми: от 35 до 843литраТемпературен контролдигитален контролен панел

с 2 дисплея – един за зададената температура и един за моментната температура

Алармена система

Хоризонтални, тип ракла

Температури: – 40°С – 80°С
Обеми:от 83 до 766 литраТемпературен контролдигитален контролен панел

с 2 дисплея – един за зададената температура и един за моментната температура

Алармена система

3612045

Нискотемпературен фризер

вертикален

Температурен обхват: -40°С до -20°С

Обем: 680 л

3612046

Нискотемпературен фризер

вертикален

Температурен обхват: -80°С до -40°С

Обем: 35 л

3612047

Нискотемпературен фризер

вертикален

Температурен обхват: -86°С до -40°С

Обем: 413 л

3612048

Нискотемпературен фризер

вертикален

Температурен обхват: -90°С до -40°С

Обем: 393 л

 Хладилници и климатични камери

33.3 Ултра нискотемпературни фризери

Кат.

Описание

Технически данни

3612049

Ултра нискотемпературен фризер хоризонтален

Температурен обхват: -152°С до -110°С

Обем: 258 л

3612050

Ултра нискотемпературен фризер хоризонтален

Температурен обхват: -164°С до -120°С

Обем: 128 л