Термостати

Термостати

Кат.

Описание

Технически данни

3112217

Labstat 8020

Обем, l: 20Teмпература, °С: 30 до 80 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,4

3112218

Labstat 8020A

Обем, l: 20Teмпература, °С: 30 до 80 ±3

Управление: аналогово

Мощност, kW: 0,4

3112219

Labstat 8035KV

Обем, l: 35Teмпература, °С: 30 до 80 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,4

3112220

Labstat 5030X

Обем, l: 30Teмпература, °С: 12 до 50 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,1

3112221

Labstat 5040X

Обем, l: 40Teмпература, °С: 12 до 50 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,11

3112222

Labstat 8050P

Teмпература, °С: 30 до 80 ±1Обем, l: 50

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,8

3112223

Labstat 8080

Обем, l: 80Teмпература, °С: 30 до 80 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,85

3112224

Labstat 80136KV

Обем, l: 136Teмпература, °С: 30 до 80 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 2,0