Термометри

Термометри

3012031

Цифров термометър ръчен

-40?С до +200?С ±1?С

3012032

Цифров термометър ръчен

-50?С до +300?С ±1?С

3012033

Цифров термометър преносим

-50?С до +300?С ±1?С

3012034

Цифров термометър с кабел

0?С до +600?С ±0.5?С

3012052

Термометър К-тип

3012053

Инфрачервен

3012054

Биметален