Сушилни

Сушилни

Кат.

Описание

Технически данни

2912208

Сушилна камера LabKP 120