Стъклария, керамика, пластика

По отделен каталог, съдържащ пълната гама от стъклария, керамика, пластмасови и др. аксесоари

1. Апарати стъклени

Стълклария керамика пластика

2. Ареометри

3. Банки реактивни

4. Бюрети

5. Бюрети автоматични

6. Блюдо Петри

Стъклария керамика пластика

7. Вани

8. Гутатори

9. Диспенсери

10. Ексикатори

11. Епруветки

12. Камери

13. Колби

14. Контейнери

15. Кристализатори

16. Кювети

17. Лампи спиртни

18. Мензури

19. Пикнометри

20. Помпи

21. Пинсети

22. Пипети

23. Пипети Резила

 24. Пръскалки

25. Ръкавици

26. Стативи

27. Стъкла – тегловни,

предметни, покривни и др.

28. Сушилници

29. Тапи

30. Тигли

31. Филтри

32. Фунии

33. Хавани

34. Хладници

35. Цилиндри

36. Чаши Бехер

37. Четки

38. Шпатули

39. Други по заявка