Стерилизатори

Стерилизатори

Кат.

Описание

Технически данни

2612185

Labster 16020

Обем, l: 20
Teмпература, °С: 30 до 160 ±: 0,5

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,5

Размери:

външни: 530х360х420 мм

камера: 280х240х300 мм

2612186

Labster 16020A

Обем, l: 20
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: аналогово

Мощност, kW: 0,5

Размери:

външни: 530х360х420 мм

камера: 280х240х300 мм

2612187

Labster 25035KV

Обем, l: 35
Teмпература, °С: 30 до 250 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,85

Размери:

външни: 620х490х490 мм

камера: 340х325х320 мм

2612188

Labster 16030

Обем, l: 30
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,7

Размери:

външни: 570х510х440 мм

камера: 330х280х320 мм

2612189

Labster 16030A

Обем, l: 30
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: аналогово

Мощност, kW: 0,7

Размери:

външни: 570х510х440 мм

камера: 330х280х320 мм

2612190

Labster 16050

Обем, l: 50
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,8

Размери:

външни: 570х510х520 мм

камера: 330х380х400 мм

2612191

Labster 16050A

Обем, l: 50
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: аналогово

Мощност, kW: 0,8

Размери:

външни: 570х510х520 мм

камера: 330х380х400 мм

2612192

Labster 20050P

Обем, l: 50
Teмпература, °С: 30 до 200 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 2,0

Размери:

външни: 570х510х520 мм

камера: 330х380х400 мм

2612193

Labster 25058KV

Обем, l: 58
Teмпература, °С: 30 до 250 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,85

Размери:

външни: 700х610х520 мм

камера: 420х395х350 мм

2612194

Labster 16080

Обем, l: 80
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,8

Размери:

външни: 835х710х650 мм

камера: 500х400х400 мм

2612195

Labster 16080A

Обем, l: 80
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: аналогово

Мощност, kW: 0,8

Размери:

външни: 835х710х650 мм

камера: 500х400х400 мм

2612196

Labster 25080KV

Обем, l: 80Teмпература, °С: 30 до 250 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 1,6

Размери:

външни: 800х620х580 мм

камера: 500х400х400 мм

2612197

Labster 250136KV

Обем, l: 120
Teмпература, °С: 30 до 250 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 2,0

Размери:

външни: 840х670х730 мм

камера: 550х450х550 мм

2612198

Labster 160150

Обем, l: 150
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 1,1

Размери:

външни: 835х610х650 мм

камера: 600х500х500 мм

2612199

Labster 160150A

Обем, l: 150
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: аналогово

Мощност, kW: 1,1

Размери:

външни: 835х610х650 мм

камера: 600х500х500 мм

2612200

Labster 160180

Обем, l: 180
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,8

Размери:

външни: 835х710х650 мм

камера: 600х500х500 мм

2612201

Labster 160180A

Обем, l: 180
Teмпература, °С: 30 до 160 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 0,8

Размери:

външни: 835х710х650 мм

камера: 600х500х500 мм

2612202

Labster 200220

Обем, l: 220
Teмпература, °С: 40 до 200 ±1

Управление: микропроцесорно

Мощност, kW: 2,5

Размери:

външни: 835х670х835 мм

камера: 600х500х770 мм

Стерилизатори

Стерилизатори, сушилни, термостати, пещи

серия “S” *

Кат.

Наименование

Модел

Контрол

Обем, литри

2612065 Стерилизатор до 250°С

DRYTIME

аналогов

2,5

2612066

DRYTERM

аналогов

19

2612067 Сушилня за стъклария 40?170°С

DRYGLASS

аналогов

135

Стерилизатори с естествена конвекция

2612068

Температура 40?250°С

CONTERM

аналогов

19,36,52,80,150

2612069

Температура от околната до 250°С

DIGITHEAT

дигитален

19,36,52,80,150

Стерилизатори с принудителна конвекция настолни

2612070

Температура от околната до 250°С

DIGITRONIC

дигитален

33,47,76,145

2612071

Температура от околната до 250°С, стъклена врата

DIGITRONIC

GD

дигитален

33,47,76,145

Стерилизатори с принудителна конвекция големи

2612072

Температура от околната до 250°С, трифазна

DRYBIG III PHASE

дигитален

216,288,400,720

2612073

Температура от околната до 250°С

DRYBIG

дигитален

216,288,400,720

  1. 2612074

Стерилизатор високотемпературен 60?400°С трифазен

HIGHTEMP

III PHASE

дигитален

80

Вакуумни пещи

2612075

35?200 °С

VACIOTEM T

дигитален

47

2612076

35?200 °С

VACIOTEM TV

дигитален

47

2612077

Температура от околната до 170°С

VACUO-TEMP

дигитален

3

2612078

Инкубационна камера Температура от околната до 57°С

BOXCULT

дигитален

110

Термостати настолни

2612079

Температура от околната до 80С

INCUBAT

аналогов

19,36,80,150

2612080

Температура от околната до 80°С

INCUDIGIT

дигитален

19,36,80,150

2612081 Термостат голям до 80°С

INCUBIG

дигитален

288,400,720

2612082 Нискотемпературна камера от околната до 50°С

PREBATERM

дигитален

36,80,150

2612083

CO2инкубатор от околната до 50°С

INCUBATOR CO2

дигитален

136,205

Термостати с охлаждане

2612084

Температура 0?60°С

HOTCOLD

A-B-C

дигитален

247,394,557

2612085

Температура -10?60°С

HOTCOLD

UB-UC

дигитален

394,557

2612086 Муфелна пещ 50?1150°С

SELECT-HORN

дигитален

3.6, 9