Спектрофотометри

Кат.

Описание

Технически данни

2512030

UV – VIS модел 2000UV

25120109

UV- VIS 8500Спектрофотометри

Спектрален обхват: 190 до 1100 nm

Монохроматор: Double beam, тип Czerny-Turner с холографска решетка

Дължина на вълната: 2nm

Разсеяна светлина: 0.05 % T

(ASTM METHOD E387-72)

Обхват на измерване:

Абсорбция от -0.477 до 3.000 A

Трансмисионен обхват от 0 до 300 % T

Фотометрична точност:

±0.003 A, ±0.5 % T (0.000 до 1.000 A)

Фотометрична повторяемост:

0.002 A; 0.3 % T (0.000 до 1.000 A)

Фотометрично отклонение: ±0.001 A/HR

Точност на дължина на вълната: ±0.5 nm (ASTM METHOD E275-83)

Светлинен източник: Деутериева лампа (UV) и халогенна 11.5V/50 W

25120110

UV 2004

Спектрофотометри

Спектрален обхват: 200 до 1100 nm

Дължина на вълната: 5 nm

Прецизност: ± 2 nm

Разсеяна светлина: 0.5% T @ 220 nm

Обхват на измерване:

0 to 125% T% or 0 to 2.5A

Фотометрична точност: ± 0.008 A @ 0.5 A

Фотометрично отклонение: ± 0.002 A /hr

Светлинен източник: Халогенна лампа

10 W и Деутериева лампа (UV)

Капацитет за 1 x 100 mm кювета

Напрежение: 115/230 V / 50/60 Hz

 

25120111

UV 2005

Спектрофотометри

Спектрален обхват: 200 до 1100nm

Дължина на вълната: 2 nm

Разсеяна светлина: 0.5% T @340nm

Абсорбция: -0.3 до 3.5 O.D.

Трансмисионен обхват: 0 до 120%

Фотометрична точност:

> 1% (1 O.D.@ 546 nm)

Отклонение: ± 1%

Светлинен източник: Халогенна лапма 30 W и Деутериева лампа (UV) с автоматично превключване

Детектор: силиконови фотоклетки

Четири-гнездов, за 10 мм кювети