Пещи муфелни

Кат.

Описание

Технически данни

2212209

Lab MF 2.5

Обем, l: 2.5
Температура: max 1100°C
Размери на камерата, mm: 120x170x110
Габаритни размери, mm: 310x330x400
Мощност, kW: 1.4

2212210

Lab MF 04

Обем, l: 4
Температура: max 1100°C
Размери на камерата, mm: 170х95х240
Габаритни размери, mm: 385х520х560
Мощност, kW: 2.4

2212211

Lab MF 05

Обем, l: 5
Температура: max 1100°C
Размери на камерата, mm: 175x280x95
Габаритни размери, mm: 350x400x430
Мощност, kW: 3

2212212

Lab MF 07

Обем, l: 7
Температура: max 1100°C
Размери на камерата, mm: 150х150х300
Габаритни размери, mm: 420х540х620
Мощност, kW: 3.6

2212213

Lab MF 10

Обем, l: 10
Температура: max 1100°C
Размери на камерата, mm: 210х320х145
Габаритни размери, mm: 520х615х500
Мощност, kW: 5

2212214

Lab MF 15

Обем, l: 15
Температура: max 1100°C
Размери на камерата, mm: 270х320х180
Габаритни размери, mm: 580х615х530
Мощност, kW: 6

2212215

Lab MF 30

Обем, l: 30
Температура: max 1100°C
Размери на камерата, mm: 270х400х270
Габаритни размери, mm: 580х700х620
Мощност, kW: 7.5

2212216

Lab MF 250

Обем, l: 250
Температура: max 450°C
Размери на камерата, mm: 750х550х600
Габаритни размери, mm: 1110х940х1180
Мощност, kW: 9

Пещи муфелни