Ламинарни боксове

Кат.

Описание

Технически данни

серия LABOX

Ламинарни боксове

 • Вертикален въздушен поток
 • Размери на камерата: 900х612х500 mm
 • Габаритни размери: 940х680х1160 mm
 • Мин. дебит на вентилация на камерата:

200 m3/h

 • Вентилатор: 960 m3/h, 220V, 50Hz,W,

2650 rpm, IP44/IP55

 • Регулиране оборотите на вентилатора, програмируемо
 • HEPA филтри H14 – 2 бр.
 • Звукова и светлинна сигнализация при спиране на вентилатора (опция)
 • UV лампа 15W
 • Осветление в камерата
 • Таймер
 • Ниво на шум: 58 dBa
 • Блокировка на подвижната предна врата с макс. вертикален ход 260mm
 • Плот 4-сегментен, автоклавируем, неръждаем
 • Покритие на стените в камерата – прахово полимерно
 • Ел. контакти на лицевата част
 • Прозрачни предна и странични стени на камерата – триплекс
 • Индикация за замърсеност на HEPA филтъра (опция)
 • Предпазва:

оператора

изследвания обект

околната среда

121289

Labox 900T

мобилен, за монтаж върху маса

121290

Labox 850

стационарен, на собствена стойка

1212138

Labox 900 H

с хоризонтален поток

1212242

LaBox MD – Y301C

мобилен демонстрационен

Ламинарни боксове