Острови лабораторни

 Лабораторни острови

Плотове:

M – меламин

K – технически камък

киселиноустойчив технически камък

PR – фенолна смола

ER – епоксидна смола

Кат.

Описание

Технически данни

1812147

Остров лабораторен 2400х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– с една мивка пластмасова

– енергийна колона L=1200

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812148

Остров лабораторен 2400х1500х(900+900)мм

– плот K

– с една мивка пластмасова

– енергийна колона L=1200

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812149

Остров лабораторен 2400х1500х(900+900)мм

– плот КУ

– с една мивка пластмасова

– енергийна колона L=1200

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812150

Остров лабораторен 2400х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– с 2 мивки

– енергийна колона L=1200

– с неподвижни шкафове под масите

1812151

Остров лабораторен 2400х1500х(900+900)мм

– плот К

– с 2 мивки

– енергийна колона L=1200

– с неподвижни шкафове под масите

1812152

Остров лабораторен 2400х1500х(900+900)мм

– плот КУ

– с 2 мивки

– енергийна колона L=1200

– с неподвижни шкафове под масите

1812153

Остров лабораторен 2700х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– с една мивка пластмасова

– енергийна колона L=1500

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812154

Остров лабораторен 2700х1500х(900+900)мм

– плот К

– с една мивка пластмасова

– енергийна колона L=1500

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812155

Остров лабораторен 2700х1500х(900+900)мм

– плот КУ

– с една мивка пластмасова

– енергийна колона L=1500

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812156

Остров лабораторен 2700х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– с 2 мивки

– енергийна колона L=1500

– с неподвижи шкафове под масите

1812157

Остров лабораторен 2700х1500х(900+900)мм

– плот К

– с 2 мивки

– енергийна колона L=1500

– с неподвижи шкафове под масите

1812158

Остров лабораторен 2700х1500х(900+900)мм

– плот КУ

– с 2 мивки

– енергийна колона L=1500

– с неподвижи шкафове под масите

1812159

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– с 1 мивка пластмасова

– енергийна колона L=2400

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812160

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот К

– с 1 мивка пластмасова

– енергийна колона L=2400

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812161

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот КУ

– с 1 мивка пластмасова

– енергийна колона L=2400

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812162

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– 4 мивки

– енергийна колона L=2400

– неподвижни шкафове под масите

1812163

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот К

– 4 мивки

– енергийна колона L=2400

– неподвижни шкафове под масите

1812164

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот КУ

– 4 мивки

– енергийна колона L=2400

– неподвижни шкафове под масите

1812165

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– 6 мивки пластмасови

– енергийна колона L=2400

– неподвижни шкафове под масите

1812166

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот К

– 6 мивки

– енергийна колона L=2400

– неподвижни шкафове под масите

1812167

Остров лабораторен 3600х1500х(900+900)мм

– плот КУ

– 6 мивки

– енергийна колона L=2400

– неподвижни шкафове под масите

1812168

Остров лабораторен 4800х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– с 1 мивка пластмасова

– енергийна колона L=3600

– с неподвижен шкаф на трапецовидните маси

1812169

Остров лабораторен 4800х1500х(900+900)мм

– плот HPL – ПДЧ

– с 4 мивки пластмасови

– смесителни батерии

– енергийна колона L=3600

– 8 бр. влагоустойчиви контакти 220V

– неподвижни шкафове под масите

1812170

Остров лабораторен 4800х1500х(900+900)мм

– плот К

– с 4 мивки пластмасови

– смесителни батерии

– енергийна колона L=3600

– 8 бр. влагоустойчиви контакти 220V

– неподвижни шкафове под масите

1812171

Остров лабораторен 4800х1500х(900+900)мм

– плот КУ

– с 4 мивки пластмасови

– смесителни батерии

– енергийна колона L=3600

– 8 бр. влагоустойчиви контакти 220V

– неподвижни шкафове под масите

Лабораторни острови