Комплектни лаборатории

раздел 40. комплектни лаборатории

Лаборбио извършва инженерингово проектиране, производство,

доставка, монтаж, обучение, пуск, гаранционен и извънгаранционен сервиз на комплектни лаборатории в това число:

– Учебни Комплектни лаборатории

– Промишлени

– Контролни

– Клинични

– Аналитични

– Изследователски

в областта на:

– химията

– биологията

– микробиологията

– физиката

– екологията и други

Изграждаме лаборатории за :

– ХВП – мелници, колбасарници, мандри, винарни, маслобойни,

месарници, пивоварни, сладкарство, захародобив и други.

– Строителството

– Фармацевтиката

– Селското стопанство

– Текстила

– Рибовъдството

– Билкопроизводството

– Козметиката

– Пчеларството

– Металургия

– Водопречистване

и много други.

Кат.

Описание

4012501

Учебен кабинет по ХИМИЯ

4012502

Учебен кабинет по БИОЛОГИЯ

4012503

Учебен кабинет по ФИЗИКА

4012504

Учебен кабинет по ЕКОЛОГИЯ

4012505

Аналитична лаборатория по химия, физикохимия и биология

4012506

Клинична лаборатория

4012507

Контролно-измервателна лаборатория по геодезия

4012508

Контролно-измервателна лаборатория по строителни материали

4012509

Контролно-измервателна лаборатория по парфюмерия и козметика

4012510

Контролно-измервателна лаборатория по хранителни продукти

4012511

Контролно-измервателна лаборатория по селскостопанска продукция

4012512

Контролно-измервателна лаборатория по екологични параметри

4012513

Контролно-измервателна лаборатория в машиностроенето

4012514

Контролно-измервателна лаборатория в текстилната индустрия

4012515

Контролно-измервателна лаборатория в металургията

4012516

Контролно-измервателна лаборатория за морски храни и продукти

4012517

Контролно-измервателна лаборатория за пчелни продукти

4012518

Контролно-измервателна лаборатория за плодове и зеленчуци

4012519

Контролно-измервателна лаборатория за хартиената индустрия

4012520

Лаборатория за ядрени изследвания

Комплектни лаборатории