Влагомери *

Кат. №

Описание

Технически данни

81201

Електронен, преносим за въздух

Размери: 90x90x20mm

Обхват: 0 – 100 % relativeВлагомери

0 – 24 H

0 – 50°C

Мощност: 1.5V battery AА

81202

За почва

pH обхват: 3 – 8

Влажност: 1 – 8Влагомери

L x D = 160 x O50 mm

8120108

Влагомер за дърво дигитален, модел 812  Обхват: от 5% до 40%

Точност: ± 1%

Размери: 126?70?29mmВлагомери

8120112

За зърно

 Влагомери

8120113

За бетон

 Влагомери

8120114

Инфрачервен влагомерВлагомери

Обхват: 0%-100%

Приложения:

козметични продукти; рибни и месни продукти, за зърно, хартия, почва, текстилни продукти и др.

812031

Везни влагомери

(виж раздел 7)