Вентилатори

Кат.

Описание

Технически данни

1412009

химически устойчив 2500 rpm, 220V, 162W, 200?800 m3/h

1412010

киселиноустойчив 1500 rpm, 220V, 250W, 300?1300m3/h

1412011

взривообезопасен 1400 rpm, 380V, 100 W, 200?800m3/h

1412012

взривообезопасен 1400 rpm, 220V, 180W

1412013

киселиноустойчив и взривообезопасен 1400 rpm, 380V, 250W, 200?1300m3/h, 51dB(A)

1412014

киселиноустойчив и взривообезопасен 950 rpm, 380V, 180W, 200?800m3/h, 41dB(A)

1412015

химически устойчив

дебит 100?200m3/h,220 V, 20 W
Вентилатори